TOUR77 / propagační kampaň

Začátkem roku 2017 jsem navázal intenzivní spolupráci s římskokatolickou farností Sedlec. (Kutná Hora – Sedlec)

Prvním významným projektem bylo zpracování vizuální tváře pro projekt TOUR77´.
Konkrétně se jednalo o zpracování DL božury ve třech jazykových mutacích (náklad zatím 800 ks + plánovaný náklad celkem 15.000 ks), citylighty (10 ks rozmístěných v pražském metru), plakáty a inzerci v zahraničním turistickém magazínu.

Významným prvkem designu se stal piktogram, stylizované průčelí sedlecké katedrály. Ten jsem využil i na dalších materiálech a stal se důležitým pojítkem. Farnost má zájem zmíněný prvek nadále využívat v rámci propagace.

Brožura byla přihlášena do II. ročníku soutěžní přehlídky tištěných turisticko propagačních materiálů TURISTPROPAG.

/ foto: Štěpán Vodička /

 

TOUR77 plakát