Ntis / propagační grafika

S výzkumným centrem Ntis při západočeské univerzitě v Plzni spolupracuji dlouhodobě, jsem jeho dvorním designérem.

První velkou realizací byl design nové prezentační DL brožury. Utvářel jsem zároveň vizuální styl, ten totiž do té doby Ntis postrádal; vycházel jsem přitom z povahy Loga a definované zelené barvy. Brožura čistou vzdušnou formou prezentuje výzkumné aktivity centra. Titulní straně dominuje snímek budovy z ptačí perspektivy.

Další realizací byly roll-upy. Ty přímo vycházejí z designu brožury.

V současné době je v procesu realizace design navigace do výtahů.

Ntis brožura

Ntis brožura