Náučná stezka Zábělá

V rámci obnovy a prodloužení naučné stezky v Zábělé jsem realizoval tři kresby, rekonstrukce významných lokalit: bukoveckého hradiště, středověké vesnice a zaniklé restaurace v Zábělé.

Na přípravě panelů jsem spolupracoval s předním plzeňským publicistou ing. Janem Hajšmanem.

Stezka byla slavnostně otevřena 3. října 2018. Vede od Bukovce k Dolanskému mostu, protíná přírozní rezervaci Zábělou a obsahuje dvanáct panelů.

Hradiště Bukovec Holý vrch